فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


سلام به تمام بچّه های دبستان به خصوص دانش آموزان خوب کلاس خودم

 

و همچنین همکاران گرامی و دوستان عزیز


به وبلاگ ما خوش آمدید.


امیدوارم همیشه شاد و پر انرژی باشید.


سعی می کنم از طریق وبلاگ گاهگاهی مطلبی، مسابقه ای، داستانی، بازی ریاضی و ... بگذارم.شما عزیزان، با دادن نظر توی این کار منا یاری کنید.


دوستتون دارم، نورائی


همکاران عزیز: پاورپوینتی در مورد الگوها و روش های نوین تدریس


آماده کرده ام، که امیدوارم در تمام مراحل تدریس به دردتان بخورد،


 لطفاً روی تصویر زیر کلیک کنید.


لطفاً در نظر سنجی شرکت نمائید.


موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، پاورپوینت، تولید محتوا، انیمیشن ، پیام ها

تاريخ : شنبه یکم مهر 1391 | 22:23 | نویسنده : نورائی |
برش و قسمت:

 

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

 

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

 

برش 3 = 1 – 4 (قسمت)

 

مجموع و اختلاف:

 

هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

 

1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

 

2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

 

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی

 

1-از عدد1 تا 99 از همه‏ ی رقم‏ها 20 تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داریم.

 

2-از عدد 100تا 199 از همه ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن 120 تا داریم.

 

3- از عدد 200تا 299 از همه‏ ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داریم و ...

 

تعداد اعداد

 

در مجموعه اعداد طبیعی (از یک شروع می‏شود)تعداد اعداد یک رقمی9 تا،اعداد دو رقمی 90تا،اعداد سه رقمی 900تا،اعداد چهاررقمی 9000 تاو... می باشد.

 

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی

 

1-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

 

1 + (عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

 

مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟

 

تعداد اعداد 1001 = 1+(27 – 1027 )

 

2-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

 

1 – ( عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

 

3- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

 

1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج – بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

 

1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد – بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

 

مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

 

57= 1 + 2 ÷ (46 – 158 ) = تعداد اعداد زوج

 

57 = 1 + 2 ÷ ( 45 – 157 )= تعداد اعداد فرد

 

مجموع اعداد صحیح متوالی

 

1-برای محاسبه‏ ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

 

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

 

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

 

مجموع اعداد 5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

 

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع

 

می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏ که‏ ازعدد(دو)شروع می‏ شوند

 

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

 

تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

 

(1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

 

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

 

از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

 

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

 

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

 

عدد وسطی

 

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

 

1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

 

مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟

 

عدد وسطی 15 = 5 ÷ 75

 

75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

 

2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

 

مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟

 

عدد وسطی 16 = 6 ÷ 96

 

رقم یکان

 

1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

 

2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

 

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

 

3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

 

کسر بین دو کسر

 

برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.

 

سه کسر بین دو کسر نوشته شده است.

 

بخش پذیری

 

بخش پذیری بر 11 : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر 11 تقسیم می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر 11 بخش پذیر است.

 

مثال: آیا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذیر است؟

 

تقسیم کسرها:

 

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

 

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

 

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

 

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

 

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.

 

نسبت و تناسب :

 

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

 

مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

 

2- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

 

3- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

 

زاویه‏ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

 

برای محاسیه زاویه‏ ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم می کنیم. در صورتی که جواب به دست آمده از 180 درجه بیش‏تر باشد آن را از 360 کم می کنیم.

 

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 1:50 می سازند چند درجه است؟

 

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

 

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.

 

180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

 

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

 

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعی

 

تعداد قطرهای چندضلعی ها:

 

از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

 

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

 

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

 

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

 

تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

 

تعداد زاویه ها:

 

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

 

2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

 

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

 

ارتفاع وارد بر وتر:

 

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

 

وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر

 

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ ای 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟

منبع: وبلاگ علمی فرهنگی

 

 


موضوعات مرتبط: علمی ، ریاضی

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 20:26 | نویسنده : نورائی |

 

السلام علیک یا أباعبدالله
وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا
سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار
ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین
وعلى علی بن الحسین
وعلى أولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسین


موضوعات مرتبط: عکس ، پیام ها ، مذهبی ، مناسبت ها

تاريخ : دوشنبه دوازدهم آبان 1393 | 6:33 | نویسنده : نورائی |


موضوعات مرتبط: عکس ، شعر ، فارسی

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 18:41 | نویسنده : نورائی |

دانش آموزان و اولیای گرامی 

سؤالات فصل اول علوم را از لینک زبر دریافت نمائید.


موضوعات مرتبط: علمی ، علوم تجربی

تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 22:23 | نویسنده : نورائی |
تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 18:54 | نویسنده : نورائی |

دانش آموزان گلم

ورود دوباره تان را به بوستان علم و ادب تبریک می گویم.

امیدوارم سالی پربار و پرنشاط را در کنار هم داشته باشیم.

 


موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، مناسبت ها

تاريخ : یکشنبه ششم مهر 1393 | 6:27 | نویسنده : نورائی |

کسی آرام می آید، نگاهش خیس عرفان است


قدمهایش پر از معنا، دلش از جنس باران است


کسی فانوس بر دستش، بسان نور می آید


امید قلب ما روزی، ز راه دور می آید

 


موضوعات مرتبط: عکس ، مذهبی ، مناسبت ها

تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 | 16:33 | نویسنده : نورائی |

بهترین خبر
روزی روبرت دوونسنزو گلف باز بزرگ آرژانتینی، پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن می شود تا آماده رفتن شود.
پس از ساعتی، او داخل پارکینگ تک وتنها به طرف ماشین میرفت که زنی به وی نزدیک می شود. زن پیروزیش را تبریک میگوید وسپس عاجزانه می افزاید که پسرش به خاطر ابتلا به بیماری سخت مشرف به مرگ است و او قادر به پرداخت حق ویزیت دکتر و هزینه بالای بیمارستان نیست.
دو ونسنزو تحت تاثیر حرفهای زن قرار گرفت و چک مسابقه را امضا نمود و در حالی که ان را در دست زن می قشرد گفت: برای فرزندتان سلامتی و روزهای خوشی آرزو می کنم.
یک هفته پس از این واقعه دوونسنزو در یک باشگاه روستایی مشغول صرف ناهار بود که یکی از مدیران عالی رتبه انجمن گلف بازان به میز او نزدیک می شود و می گوید: هفته گذشته چند نفر از بچه های مسئول پارکینگ به من اطلاع دادند که شما در آنجا پس از بردن مسابقه با زنی صحبت کرده اید. می خواستم به اطلاعتان برسانم که آن زن یک کلاه بردار است. او نه تنها بچه مریض و مشرف به مرگ ندارد ،بلکه ازدواج هم نکرده. او شما را فریب داده دوست عزیز.
دو ونسنزو می پرسد : منظورتان این است که مریضی یا مرگ هیچ بچه ای در میان نبوده است؟
- بله کاملا همین طور است.
دو ونسنزو می گوید : در این هفته، این بهترین خبری است که شنیدم. 

منبع: نسیم اندیشه


موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی

تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 6:19 | نویسنده : نورائی |


موضوعات مرتبط: عکس ، علمی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه شانزدهم خرداد 1393 | 8:51 | نویسنده : نورائی |
پیاده روی محبوبترین و پرطرفدارترین ورزش به خصوص برای افراد ورزشکار غیرحرفه ای است . پیاده روی ضمن ارزان بودن قابلیت اجرا تقریباً در تمام شرایط را دارد .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، پیاده روی نقطه آغاز خوبی برای کسی  است که به فعالیت جسمانی عادت ندارد .

قدم زدن با سرعت متوسط به مدت ۴۰ تا ۶۰ دقیقه بهتر از دویدن شدید به مدت ۲۰ دقیقه است چرا که در قدم زدن احتمال آسیب کمتر است اگر چه هر ۲ ، آمادگی جسمانی را افزایش می دهد .

 


موضوعات مرتبط: علمی ، تربیتی

تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 8:58 | نویسنده : نورائی |


موضوعات مرتبط: عکس ، مذهبی ، مناسبت ها

تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 6:20 | نویسنده : نورائی |


موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها

تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 | 9:1 | نویسنده : نورائی |

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می‌کنید؟

 

 

 


موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، تربیتی

تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393 | 8:57 | نویسنده : نورائی |

عزیزان عیدتان مبارک

 

 

اعمال عید مبعث در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 | 22:33 | نویسنده : نورائی |

cb09s79kosi16m33p68.jpg

44639023635724390686.jpg

54372585780943533654.jpg

42348503098211228329.jpg

پسرهای عزیزم امیدوارم که در این سال تحصیلی

 

توانسته باشم راهنمای خوبی برایتان باشم.

 

امیدوارم شاهد موفقیت های شما در همه ی عرصه ها باشم.

 

همیشه دوستتان دارم.

 


موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، مناسبت ها

تاريخ : جمعه دوم خرداد 1393 | 13:19 | نویسنده : نورائی |
jomlat (7)

موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، پیام ها ، خواندنی ها

تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 0:37 | نویسنده : نورائی |

سیاه بهار یا ‏‏گدابهار

از خشکسالی و یا وقوع سیل و نزول برف و باران زیاد و بی موقع حکایت داشت. کافی بود در فصول پاییز و زمستان برف و ‏باران به اندازه کافی نازل نشود و طبیعی بود که خطر بی آبی کشاورزی دیم را تهدید کند و «قحط و غلا» پیامد این خشکسالی ‏بود و کمبود میوه ها و غلات، گرانی آنها را در پی داشت و در این جا عبارت «سیاه بهار» مصداق می یافت.

بقیه در ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، تربیتی ، خواندنی ها ، فارسی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 | 23:2 | نویسنده : نورائی |
mtn fals patugh.ir 8 جمله های تصویری آموزنده

موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها ، خواندنی ها

تاريخ : جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 | 0:4 | نویسنده : نورائی |

میلاد با سعادت

مولود کعبه مولی الموحدین ،امیرالمومنین، امام علی (ع(

محضر امام عصر و الزمان، امام الانس

و الجان حجت ابن الحسن العسکری حضرت مهدی عجل الله تعالی

فرج و تمام عاشقان حضرت تبریک وتهنیت باد.


موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها ، مذهبی ، مناسبت ها

تاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 6:33 | نویسنده : نورائی |

 

سوالات انشا پایه چهارم 

 سوالات ریاضی پایه چهارم

 

سوالات جغرافی پایه چهارم

علوم تجربی  پایه چهارم


موضوعات مرتبط: علمی ، نمونه سؤال ، علوم تجربی ، ریاضی ، فارسی ، مطالعات اجتماعی

تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 15:17 | نویسنده : نورائی |
به یاد تمام معلمینی که به من اندیشیدن آموختند.
 

موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، تربیتی ، پیام ها ، خواندنی ها

تاريخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 | 0:6 | نویسنده : نورائی |

موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، علوم تجربی

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 19:49 | نویسنده : نورائی |
mtn fals patugh.ir 3 جمله های تصویری آموزنده

موضوعات مرتبط: تربیتی ، پیام ها ، خواندنی ها

تاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | 5:4 | نویسنده : نورائی |


گردش خون چیست؟

خوردنی های آماده مصرف که وارد خون می شوند، به وسیله گردش خون به تمام بدن رسانده می شود.

بقیه در ادامه ی مطلب

موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، خواندنی ها ، علوم تجربی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | 15:48 | نویسنده : نورائی |

 موضوعات مرتبط: عکس ، علمی ، علوم تجربی

تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 19:45 | نویسنده : نورائی |
mtn fals patugh.ir 26 جمله های تصویری آموزنده

موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها ، خواندنی ها

تاريخ : چهارشنبه ششم فروردین 1393 | 0:16 | نویسنده : نورائی |
jomlat (4)

موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها ، خواندنی ها

تاريخ : یکشنبه سوم فروردین 1393 | 0:39 | نویسنده : نورائی |

دوستان عزیز :


امیدوارم سالی که در پیش روی دارید،


  توام با شادی، موفقیت، برکت و زیبایی باشد.سفره-هفت-سین


دوباره رسیدن فصل بهار

دوباره نو شدن قول و قرار

دوباره محبّت و آشتی کنون

خوش باشیم تو این دو روزه روزگار

دوباره فصل شکفتن دله

دوباره کنار گذاشتن گله

نکنه یه وقتی یادمون بره

که دیگه بر نمی گرده این بهار

عید اومده عید اومده بهاره

شادی رو به خونمون میاره

عید اومده عید اومده بهاره

هر چی از خدا میخوای برات هدیه بیاره 


موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها ، مناسبت ها

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 | 13:52 | نویسنده : نورائی |
چهارشنبه سوری,چارشنبه سوری,تاریخچه چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری تون مبارک

مراقب خودتون باشید

موضوعات مرتبط: عکس ، تربیتی ، پیام ها ، مناسبت ها

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 15:55 | نویسنده : نورائی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.